Child&Vulture

Category

Bu foto?raf 1994’de Sudan’daki k?tl?k s?ras?nda çekildi ve foto?rafç? Kevin Carter’a Pulitzer ödülünü kazand?rd?. Çocuk emekleyerek l km. ötedeki Birle?mi? Milletler yemek kamp?na gitmeye çal???yor. Arkas?ndaki akbaba, çocu?un ölmesini bekliyor. Foto?raf? çeken Kevin Carter, foto?raf? çeker çekmez oradan ayr?l?yor ve kimse çocu?a ne oldu?unu bilmiyor. Foto?rafç? Kevin Carter 3 ay sonra depresyona giriyor ve intihar ediyor. Ve dünya hala dönüyor ?

Join in the conversation or start one!